’Dieta w chorobach autoimmunologicznych’ – wykład dla lekarzy

Dieta w chorobach autoimmunoliogicznych Małgorzata DesmondW zeszły piątek, 21 września 2018 r., miałam przyjemność wygłosić wykład pt. ‘Dieta w chorobach autoimmunologicznych’ dla lekarzy oddziału okulistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie. Prelekcja odbyła się na zaproszenie Pani Ordynator oddziału, Dr. n. med. Agnieszki Samsel.

Wpływ diety w chorobach autoimmunologicznych nie jest jeszcze do końca poznany. Lekarze często słyszą od pacjentów, że dieta pogarsza lub poprawia ich objawy.  Jednakże publikacji w literaturze medycznej na ten temat nie ma wiele. Dlatego też większość specjalistów nadal podchodzi do tej kwestii sceptycznie. W ostatnich latach pojawiają się jednak badania, które sugerują, że udział diety w terapii tych chorób może być większy niż tylko wpływ na stan odżywienia pacjenta i dotyczy samej aktywności choroby.

Wyniki tych badań są spójne z moim doświadczeniem klinicznym. Od 9 lat pracuję z pacjentami z różnymi schorzeniami autoimmunologicznymi. Obserwuję, że specjalistyczna dieta u niektórych z nich może korzystnie wpływać na przebieg tych schorzeń. Dotyczy to zarówno obiektywnych (np. natężenie bólu w chorobach stawów, poziom zmęczenia w chorobie Hashimoto), jak i obiektywnych (np. parametry stanu zapalnego) markerów choroby. Potwierdzają to wstępne obserwacje słuchaczy mojego piątkowego wykładu. W ich przypadku dotyczą one autoimmunologicznych schorzeń oczu. Nasze obserwacje warto teraz zweryfikować w badaniu klinicznym.  Wtedy tylko będziemy mogli mówić o udowodnionym wpływie diety w terapii autoimmunologii.