Rozmowy z pacjentami

Czym są ‘Rozmowy z Pacjentami’?

To seria wywiadów, które przeprowadzam z moimi pacjentami na temat ich doświadczeń terapii dietą. Osoby, z którymi rozmawiam mają dwie wspólne cechy. Charakteryzuje je duża konsekwencja stosowania się do zaleceń dietetycznych i chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi.

Dlaczego publikuję wywiady?

Po pierwsze dlatego, aby pokazać, że terapia wielu chorób poprzez dietę, opisywana w badaniach przeprowadzanych często za granicą, jest realną opcją terapeutyczną dla ludzi w Polsce. Po drugie, na podstawie wiedzy o mechanizmach chorób, postępów badań nad związkiem między dietą a jelitową florą bakteryjną i naszym zdrowiem, są przesłanki by sądzić, że terapia dietą pomaga w wielu innych schorzeniach, w leczeniu których bezpośrednio nie udowodniono jej wpływu. Mając za sobą 10 lat pracy klinicznej oraz kilka tysięcy konsultacji mogę powiedzieć, że widzę regularnie powtarzające się korzystne zmiany po zastosowaniu terapii dietą w chorobach, w których tego w ogóle nie badano. Uważam, że należy o tym powiedzieć. A oto, dlaczego.

Badań wpływu diety na przebieg chorób przewlekłych jest nadal niewiele. W wielu chorobach nie ma ich w ogóle i pewnie długo nie będzie. Bazując więc wyłącznie na dostępnych wynikach badań klinicznych, traci się potencjał pomocy wielu ludziom. Z drugiej strony, bez podpory badań klinicznych, jakikolwiek potencjał terapeutyczny diety należy komunikować ostrożnie i układać diety tak, aby były przede wszystkim zdrowe i bezpieczne. W takiej sytuacji należy zaznaczyć, że terapia dietą nie będzie miała efektów ubocznych i korzystnie wpłynie na ogólny stan zdrowia pacjenta. A jeżeli dodatkowo wpłynie na zmniejszenie aktywności choroby, to może uzupełnić terapię prowadzoną przez lekarza. W ten sposób postępuję ze wszystkimi pacjentami.

O czym należy pamiętać, czytając wywiady 

Porada dietetyczna nie może zastępować porady lekarskiej. Rozmowy z pacjentami należy traktować jako studia przypadków[1]. Innymi słowy, czytelnik może spodziewać się, że większość ludzi osiągnie podobne efekty terapeutyczne w schorzeniach, gdzie działanie diety jest potwierdzone. W innych przypadkach, wywiady mają służyć jako inspiracja do dołączenia terapii dietą do (a nie zamiast!) leczenia ustalonego przez lekarza. Pod każdym wywiadem zamieszczony jest mój komentarz, który rozróżnia te dwie sytuacje. Co więcej, nie każdy pacjent z daną chorobą dostaje tę samą dietę. Tylko dietetyk kliniczny może dokonać wyboru diety, po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem. Nie powinno się tych diet stosować na własną rękę, ponieważ większość z nich ma charakter eliminacyjny (zakłada wykluczenie pewnych produktów a nawet całych grup żywieniowych) i niesie ze sobą ryzyko niedoborów przy niewłaściwym stosowaniu. Dlatego każdy w takiej sytuacji powinien pozostać pod opieką dietetyka.

[1] Studium przypadku służy m.in.  zilustrowaniu potwierdzonej w badaniach zależności w kontekście indywidualnego przypadku, jak również  odkryciu nowych zależności i generowaniu nowych hipotez, które potem będą testowane w większych badaniach.