Wykład dla Royal Society of Medicine z relacją w British Medical Journal

W zeszłym miesiacu zostałam zaproszona przez brytyjskie Royal Society of Medicine jako wykładowca na konferencję online pt. 'Physical and mental causes and consequences of restricted diets: The good, the bad and the struggling’

Moje wystąpienie miało tytuł „Impacts of vegetarian and vegan diets on health and development in children”. Przedstawiłam publiczności przegląd dostępnej wiedzy na temat wpływu diet wegańskich i wegetariańskich na zdrowie i rozwój dzieci. W szczególności skupiłam się na wynikach mojego doktoratu – badania dzieci wegetariańskich i wegańskich, które zostało opublikowane w tym roku w American Journal of Clinical Nutrition, najbardziej prestiżowym i najwyższej notowanym naukowym czasopiśmie żywieniowym na świecie.

Malgorzata Desmond Royal Society of Medicine British Medical Journal

Relacja z mojego wystąpienia na temat efektów zdrowotnych diet wegańskich i wegetariańskich u dzieci pojawiała się kilka dni potem w news analysis British Medical Journal (BMJ). Dziennikarka BMJ news podsumowała moje wystąpienie oraz wyniki naszego badania skupiając się zdrowiu dzieci wegańskich -korzyściach kardiometabolicznych w stosunku do dzieci jedzących tradycyjnie, ale też ryzykach związanych ze zdrowiem kości, niższym wzrostem i wyższym ryzykiem niedoborów pewnych składników odżywczych.

Szersze omówienie wyników naszego badania w języku polskim znajduje się tu:

Publikacja wyników mojego doktoratu w American Journal of Clinical Nutrition | Dr. Małgorzata Desmond (malgorzatadesmond.com)

Link do publikacji pełnotekstowej na stronie AJCN poniżej:

Growth, body composition, and cardiovascular and nutritional risk of 5- to 10-y-old children consuming vegetarian, vegan, or omnivore diets | The American Journal of Clinical Nutrition | Oxford Academic (oup.com)

Link do relacji BMJ:

What does the evidence say about vegan diets in children? | The BMJ