SIBO Pro Course – kurs terapii SIBO i IMO certyfikowany przez American Academy of Family Physicians

W zeszłym miesiącu ukończyłam SIBO Pro Course, zaawansowany kurs poświęcony SIBO (zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego) oraz IMO (jelitowy przerost metanu), prowadzony przez Dr Allison Siebecker, certyfikowany przez American Academy of Family Physicians (Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych).

Kurs oparty na najnowszych doniesieniach naukowych, jak również cennym doświadczeniu klinicznym wybitnych specjalistów w dziedzinie SIBO (w tym dr Allison Siebecker oraz dr Marka Pimentela), obejmował zagadnienia:

–  etiologii (przyczyn powstawania),

– patofizjologii (zaburzeń wynikających z przerostu mikroorganizmów w jelitach),

– diagnozy (w tym oddechowych testów wodorowo – metanowych),

terapii (antybiotykowej, ziołowej oraz dietą elementarną),

terapeutycznej diety oraz

– profilaktyki nawrotu (w tym stosowania środków prokinetycznych ziołowych oraz farmakologicznych)

przerostów mikroorganizmów w jelitach.

Wszystkie zagadnienia omówione były w stopniu bardzo szczegółowym, z dużą dawką tzw. „perełek klinicznych”, czyli cennych wskazówek postępowania z pacjentami od wybitnych ekspertów, które uzupełniły moją dotychczasową wiedzę i wzbogaciły repertuar narzędzi klinicznych, dzięki którym mogę pomagać pacjentom.